Sankt Ansgar Fællesskabet

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Velkommen til Sankt Ansgar Fællesskabet

”Sankt Ansgar Fællesskabet” (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag den 7. juni 2013. Vi ønsker, at fastholde den tro, som én gang for alle er blevet overdraget de hellige (Jf. Judasbrev vers 3) og som er blevet troet og fastholdt af alle kristne alle steder og til alle tider.

 

Vi har valgt at kalde os ved Sankt Ansgars navn, fordi han er Danmarks apostel og tilhører den udelte kirkes tid. Han æres som helgen i både øst og vest og repræsenterer for os den kristne tro i hele dens fylde.

 

Kirkeaftener og andre arrangementer

 

Sankt Ansgar Fællesskabet afholder gudstjenester, højmesser, kirkeaftener og andre arrangementer, hvortil alle interesserede er hjerteligt velkomne. Tjenesterne afholdes i Kingos kirke, Bragesgade 35, 2200 København N.

 

Vi samles til gudstjeneste 2 gange om måneden

 

 

 

Efter messerne om søndagen vil der være tilbud spisning.
Efter messerne om tirsdagen vil der blive serveret en kop kaffe og holdt et kort oplæg til drøftelse og samtale.

 

Deltagelse i arrangementerne er gratis, men der opkræves et beløb for maden.